New Vision Ultrason yazılımımız artık CE İşaretli – New Vision FUNDUS

New Vision Ultrason yazılımımız artık CE İşaretli

CE-belgesi-EN-blog

New Vision Ultrasound Görüntü Aktarımı, Arşiv ve Raporlama Yazılımı’mızın Avrupa Topluluğu (AT) tarafından yayınlanmış olan Avrupa Topluluğu (AT) direktiflerinin ve standartlarının temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşıladığını AT Uygunluk Beyanı’mız ile beyan ediyoruz.

Ürünlerimize yerleştireceğimiz CE işareti ile Avrupa Standartlarında yazılım yazdığımızı belgelemiş olduk.

New Vision Ultrasound CE